Informacje dla pracowników

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d
20-618 Lublin
NIP 712-010-46-51
REGON 000001726
Bank PEKAO S.A. III/O Lublin nr
33 1240 2382 1111 0000 3901 9145