Internetowy nabor wnioskow o finansowanie projektow badawczych

Szanowni Państwo Rektorzy Szkół Wyższych
Szanowni Państwo Dyrektorzy instytutów naukowych

W załączeniu przekazuję pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczące rozpoczęcia internetowego naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych rozwojowych począwszy od III konkursu.
Generator Wniosków, o którym mowa w piśmie znajdziecie Państwo na stronie http://osf.opi.org.pl/

Na pytania o charakterze merytorycznym odpowiadają pracownicy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerami telefonów:
Dorota Kościelecka (022) 52 92 328
Patrycja Gutowska-Popis (022) 52 92 474
Tomasz Ulanowski (022) 52 92 422
Pytania techniczne prosimy kierować do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) pod numerami: (022) 825 88 39 i (022) 825 15 46

Z poważaniem,
dr Dorota Maciejko
p.o. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji