VI Sympozjum - Zagadnienia Mechaniki Pękania i Skrawania Materiałów
Kazimierz Dolny 11-13 października 2019

Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40