Ewa Błazik-Borowa
  • email: e.blazik@pollub.pl
  • adres: Katedra Mechaniki Budowli
    Wydział Budownictwa i Architektury
    Politechnika Lubelska
    ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
    tel. +81 5384436