Informacje dla studentów


Grupa studencka Informacje:

MKN

MKS

Proponowane tematy prac magisterskich

 • Obliczenia statyczne i dynamiczne cienkich konstrukcji powłokowych za pomocą metody elementów skończonych
 • Analiza naprężeń w płaszczach silosów stalowych na materiały pochodzenia roślinnego
 • Hala sportowa o konstrukcji drewnianej. Analiza optymalizacyjna konstrukcji
 • Analiza koncentracji naprężeń na krawędzi otworu czopucha w płaszczu komina stalowego
 • Projektowanie konstrukcji strukturalnych o dużych rozpiętościach z uwzględnieniem efektów drugiego rzędu
 • Analiza statyczna i dynamiczna wieży radiowej o wysokości 80 m
 • Generowanie obciążenia wiatrem i oblodzeniem konstrukcji masztowych i wieżowych
 • Rozkład sił wewnętrznych w belce zespolonej z nadbetonem ekspansywnym
 • Analiza statyczna i dynamiczna podwieszanej, stalowej kładki dla pieszych z pomostem zakrzywionym w planie
 • Analiza statyczna i dynamiczna podwieszonych kładek dla pieszych o konstrukcji cięgnowo-prętowej
 • Analiza statyczna i dynamiczna kładki dla pieszych o konstrukcji łukowej
 • Konstrukcja wsporcza linii energetycznej wysokiego napięcia przy przejściu przez rzekę
 • Reakcja dynamiczna konstrukcji wsporczej linii energetycznej na zerwanie liny
 • Reakcja dynamiczna konstrukcji masztu radiowego na zerwanie odciągu

 • Grupa studencka Informacje:

  Metody Komputerowe
  MKN2, MTN2, MDN2, MRN2

  Metody Komputerowe
  Sylabus   Weryfikacja efektów kształcenia

  Wyniki egzaminu pisemnego z 10.03.2018(pdf)
  Egzamin poprawkowy nr 3 z Metod Komputerowych odbędzie się 24 marca o godz. 8:30, aula A3

  Rozwiązania zadań
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 10.03.2018 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 24.02.2018 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 27.01.2018 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 11.03.2017 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 18.02.2017 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 4.02.2017 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 16.01.2016 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 30.01.2016 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 13.02.2016 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 28.02.2016 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 28.02.2015 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 14.02.2015 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 31.01.2015 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 24.01.2015 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 15.02.2014 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 8.02.2014 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 25.01.2014 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 16.12.2012 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 20.01.2013 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 26.01.2013 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 27.01.2013 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 9.02.2013 (zip)
  Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 2.03.2013 (zip)

  Rozwiązania zadań z Metody Elementów Skończonych z czerwca 2012

  Tematy egzaminów i zaliczeń oraz rozwiązania zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych

  Metody Obliczeniowe
  IBS6

  Sylabus   Weryfikacja efektów kształcenia

  IBS6 - Wyniki zaliczenia Metod Obliczeniowych z 5 lipca 2018
  Zaliczenie poprawkowe (nr2) wykładów odbędzie się w sobotę, 21 lipca o godz.8:00 w auli A3
  Wszystkich, którzy nie mogą (z różnych przyczyn) zaliczać w tym terminie proszę o napisanie prośby do dziekana o przesunięcie tego zaliczenia na wrzesień (możliwe terminy to 17-21 września)

  Rozwiązania zadań
  Rozwiązanie zadań z dnia 5.07.2018 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 21.06.2018 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 2.07.2017 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 20.06.2017 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 3.09.2016 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 23.06.2016 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 17.06.2016 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 11.06.2016 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 5.06.2016 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 23.06.2015 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 7.07.2015 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 17.06.2014 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 25.06.2014 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 2.07.2014 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 6.09.2014 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 17.06.2013 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 26.06.2013 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 6.09.2013 (zip)

  Metody Obliczeniowe
  IBN6

  Sylabus   Weryfikacja efektów kształcenia

  IBN6 - Wyniki zaliczenia wykładów i laboratorium Metod Obliczeniowych 30 czerwca 2018
  Dodatkowe zaliczenie poprawkowe (nr3 !!!) wykładów odbędzie się w sobotę, 21 lipca o godz.8:00 w auli A3

  Rozwiązania zadań
  Rozwiązanie zadań z dnia 30.06.2018 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 23.06.2018 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 9.06.2018 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 2.07.2017 (zip)
  Rozwiązanie zadań (Grupy AiB) z dnia 11.06.2017 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 11.06.2016 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 5.06.2016 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 21.06.2015 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 4.07.2015 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 5.09.2015 (zip)
  Rozwiązania zadań z dnia 15.06.2014 (zip)
  Rozwiązania zadań z dnia 29.06.2014 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 5.07.2014 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 6.09.2014 (zip)
  Rozwiązania zadań z dnia 16.06.2013 (zip)
  Rozwiązania zadań z dnia 23.06.2013 (zip)
  Rozwiązania zadań z dnia 7.09.2013 (zip)

  Zaawansowane Metody Projektowania
  IBS7

  Sylabus   Weryfikacja efektów kształcenia

  Wyniki kolokwium poprawkowego z 8 stycznia 2018

  Rozwiązanie zadań z dnia 8.1.2018 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 20.12.2017 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 13.12.2017 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 28.11.2017 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 15.12.2016 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 8.12.2016 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 29.11.2016 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 15.12.2015 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 7.12.2015 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 30.11.2015 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 1.12.2014 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 8.12.2014 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 18.11.2013 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 27.11.2013 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 2.12.2013 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 10.12.2013 (zip)

  IBS5
  Mechanika Budowli

  Przykłady rozwiązania zadań
  Rozwiązanie zadania ze stateczności ram (xps)
  Rozwiązanie zadania z dynamiki ram (pdf)

  MKS3, MKS4
  Dźwigary powierzchniowe

  Wyniki zaliczenia
  Rozwiązanie zadań z dnia 6.06.2013 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 13.06.2013 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 17.06.2013 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia laboratorium 23.01.2014 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia wykładów 23.01.2014 (zip)

  Wyniki zaliczeń końcowych MKS3, czerwiec 2013 (pdf)
  Wyniki zaliczenia laboratorium MKS4, 23 stycznia 2014 (pdf)
  Wyniki zaliczenia wykładów MKS4, 10 lutego 2014 (pdf)

  MKN3
  Dźwigary powierzchniowe

  Wyniki zaliczenia
  Rozwiązanie zadań z dnia 16.06.2013 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 23.06.2013 (zip)
  Rozwiązanie zadań z dnia 7.09.2013 (zip)
  Wyniki zaliczeń (pdf)


  Przedmiot Informacje:

  Zaawansowany MES

  Funkcje kształtu
  Tarczowy element trójkątny
  Tarczowy element prostokątny
  Płytowy element prostokątny
  Metoda Rayleigha-Ritza, przykład Nr1
  Metoda Rayleigha-Ritza, przykład Nr2

  Technologia informacyjna

  Certyfikat ECDL
  Co to jest ECDL? - strona Wikipedii
  Przykładowe testy ECDL - na stronie Krakowskiego Centrum Egzaminacyjnego>
  PTC Mathcad - Strona firmy PTC z wiadomościami o Mathcadzie
  Widok ekranu Mathcad express prime 2.0
  Darmowa wersja programu Mathcad Express prime - do pobrania na stronie firmy PTC

  Metody obliczeniowe

  Metody komputerowe

  Podstawy teoretyczne:
  Algebra Macierzy
  Metoda Elementów Skończonych - wprowadzenie
  Statyka kratownic płaskich (MES)
  Statyka płaskich układów ramowych (MES)
  Trójkątny element skończony tarczy
  Przykład obliczenia (MathCad) macierzy sztywności oraz oskształceń i naprężeń w elemencie CST
  Metoda różnic skończonych
  Metoda Objętości Skończonych - teoria, wyprowadzenie równań, macierze geometryczne równania Poissona
  Kwadratura Gaussa - trochę teorii oraz obliczanie współczynników wagowych i współrzędnych węzłów dla kwadratury Gaussa
  Metody numeryczne w przykładach - książka 4 autorów z WEiI PL dostępna w bibliotece cyfrowej PL

  Przykłady (MathCad, SciLab, Pascal) rozwiazań zadań laboratoryjnych z Metod Obliczeniowych

  Wykłady z metod obliczeniowych i fizyki (MIT, Berkeley):
  Wykłady prof. Gilberta Stranga z metod obliczeniowych dla inżynierów na MIT (youtube)
  Wykłady prof. Gilberta Stranga z algebry liniowej (macierze, układy równań) na MIT (youtube)
  Wykłady prof. Waltera Lewina z Fizyki
  An Introduction to the Conjugate Gradient Method - Wprowadzenie do metody gradientów sprzężonych - praca prof. Jonathana Shewchuka (pdf)
  Metoda iteracyjna Kaczmarza - Algorytm rozwiązania układu równań liniowych zaproponowany w 1937r. przez Stefana Kaczmarza (1895-1939) (pdf)

  What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic - Ciekawa praca o arytmetyce zmiennoprzecinkowej (pdf)

  Zaawansowane metody projektowania

  Rozwiązania zadań z 27.11.2012 (zip)
  Rozwiązania zadań z 7.12.2012 (zip)
  Rozwiązania zadań z 11.12.2012 (zip)

  Podstawy teoretyczne:
  Metoda Elementów Skończonych - wprowadzenie
  Statyka kratownic płaskich (MES)
  Statyka kratownic przestrzennych (MES)
  Statyka płaskich układów ramowych (MES)
  Statyka przestrzennych układów ramowych (MES)

  Stateczność układów ramowych (MES)
  Obliczenie siły krytycznej za pomoca Mathcada, porównanie z przykładem 6-4 MbUk
  Obliczenie siły krytycznej za pomoca Mathcada, porównanie z wynikami Algora

  Przykładowe zadania z metody elementów skończonych:
  Tablice danych geometrycznych dwuteowników równoległościennych IPE (pdf)
  Wymiary kształtowników AISC (pdf)

  Raport z wykonania zadania statyki wieży - Lab. 9 X 2012 (pdf)
  Plik danych Algora (fem) dla zadania statyki wieży - Lab. 21 X 2012
  Raport z wykonania zadania ramy stalowej - Lab. 9 X 2012 (htm)
  Plik danych (fem) zadania ramy stalowej - Lab. 9 X 2012
  Macierz sztywności kratownicy i wektor sił węzłowych (pdf)
  Przyklady (1, 2, 3, 4 i 5) obliczenia siły krytycznej w pręcie ściskanym (pdf)

  Przykładowe rozwiązania zadań zaliczeniowych
  Przykładowe tematy zaliczenia   Zadania Grupa 1   Zadania Grupa 2   Zadania Grupa 3

  Teoria płyt

  Statyka płyt cienkich:
  Podstawy teorii płyt (pdf)
  Zastosowanie metody Levy'ego (pdf)
  Metoda różnic skończonych(pdf)
  Metoda różnic skończonych dla płyt - schematy różnicowe, warunki brzegowe(pdf)
  Teoria płyt i powłok - wykłady prof. Tomasza Wierzbickiego z MIT (pdf)

  Przykłady (MathCad) obliczeń płyt cienkich

  Podstawy informatyki

  Pascal - język od którego warto zacząć naukę programowania
  Kurs programowania w języku Pascal i kurs algorytmiki można znaleźć na stronie Młodzieżowej Akademii Informatycznej
  Praktyczny kurs Turbo Pascala, dobra książka do nauki programowania w Pascalu, autor T.M. Sadowski, wydawnictwo Helion
  Praktyczny kurs Turbo Pascala wersja on line
  Praktyczny kurs Turbo Pascala wersja spakowana (html - zip)
  Strona LMN zawierajaca linki do różnych kompilatorów Pascala
  Słowa kluczowe Pascala - Spakowany plik PDF
  Context_config.zip - Sposób dostosowania edytora Context do współpracy z kompilatorem FreePascala, opis instalacji i plik rejestru
  Historia Turbo Pascala

  Przykłady programów w Pascalu
  Sort_txt.pas - program sortujacy tablicę tekstową
  Sort_int.pas - program sortujacy tablicę liczbową
  Sort.zip - spakowane teksty źródłowe programów i pliki danych
  InsertSort - tekst źródłowy programu sortującego tablice liczb całkowitych metodą InsertionSort - sortowanie przez wstawianie
  Sortdemo.zip - program demonstrujący różne algorytmy sortownia
  Gauss.pdf - plik zawierający kod programu rozwiązującego układ równań metodą eliminacji Gaussa
  Zaliczenie_informatyki.pdf - przykładowe zadania z rozwiazaniami; zaliczenie Laboratorium Podstaw Informatyki
  Plik danych dla ćwiczebnego arkusza: Path02a.dat

  Wykłady z Podstaw Informatyki
  Historia informatyki - Spakowany plik PDF

  Podstawy informatyki - podręczniki

  Polecam podręcznik do nauki przedmiotu Podstawy Informatyki
  Informatyka w ogólnym zarysie, autor: Glenn Brookshear
  Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, autor: David Harel
  Algorytmy + struktury danych = programy, autor: Niklaus Wirth

  Dla bardziej zaawansowanych i zainteresowanych informatyką polecam:
  Algorytmy i struktury danych, autorzy: Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman
  Wprowadzenie do algorytmów, autorzy: Cormen T.H., Leiserson Ch.E., Rivest R.L. Stein C.

  Książki na temat grafiki komputerowej

  Inne pomoce...

  "Grafika komputerowa metody i narzędzia" pod red. Jana Zabrodzkiego
  Elementy grafiki komputerowej Jankowski M.
  Wprowadzenie do grafiki komputerowej, J. D. Foley, A. van Dam i inn.

  bitmapy siatkowych modeli figur szachowych
  pliki ESD algora z siatkami figur szachowych
  Przenikanie rur - przekrój
  Przenikanie rur - widok
  Wyznaczanie linii przecięcia 2 stożków (pdf)

  Mój plan zajęć

  Aktualny plan zajęć
  ::::::::::