Przykłady inżynierskich analiz numerycznychRozkład naprężeń głównych w ściskanej, niejednorodnej próbce walcowej


Analiza modalna mostu im. Jana Pawła II w Gdańsku
Analiza modalna mostu siekierkowskiego w Warszawie