Laboratorium Metod Numerycznych
Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Lubelska

20-618 Lublin ul. Nadbystrzycka 40

::: Nr telefonu Nr faksu

Kierownik LMN WBiA
dr hab. inż. Jerzy PODGÓRSKI
E-mail: j.podgorski@pollub.pl

815384435

815256948

Wydziałowy informatyk
mgr Paweł BARTOSIK
E-mail: p.bartosik@pollub.pl wb.lmn@pollub.pl

815384380

Laboratorium 34   Plan zajęć w laboratorium

Laboratorium 41   Plan zajęć w laboratorium

Laboratorium 114   Plan zajęć w laboratorium

Laboratorium 305   Plan zajęć w laboratorium

Laboratorium 306   Plan zajęć w laboratorium

Laboratorium 431   Plan zajęć w laboratorium


Licence 253
Ostatnia modyfikacja: 1 listopada 2012