Krótkoterminowe staże zagraniczne:

 

1984   Instytut Mechaniki i Biologii, Sofia, Bułgarska Akademia   Nauk.

1992  - Laboratoire de Solide Mecanique, l'Ecole Polytechnique de Paris,  

           -Laboratoire 3S, Universite de Grenoble, Francja.

1995   Laboratoire 3S, Universite de Grenoble, Francja.

1996   Laboratoire 3S, Universite de Grenoble, Francja

1997   . Laboratoire de Physique et Mecanique des Materiaux.  l'Institut Superieur de Genie Mecanique et Productique, Universite de Metz, Francja.

1998    Laboratoire de Physique et Mecanique des Materiaux.  l'Institut Superieur de Genie Mecanique et Productique, Universite de Metz, Francja.

1999    Laboratoire de Physique et Mecanique des Materiaux.  l'Institut Superieur de Genie Mecanique et Productique, Universite de Metz, Francja.

2002    Laboratoire de Physique et Mecanique des Materiaux.  l'Institut Superieur de Genie Mecanique et Productique, Universite de Metz, Francja.

 

Dorobek naukowy, wykaz publikacji

 

a-1.  Raniecki B.,  Nguyen H.V.

Isotropic elastic-plastic solids at finite strain and arbitrary pressure.

  Archives of Mechanics, 36, (5-6), 687--704, 1984.

 

a-2. Nguyen, H.V.

Isothermal and adiabatic simple waves in a thin-walled tube.

  Archives of Mechanics,  37, (4-5), 449--464, 1985.

 

a-3. Nguyen H.V.

Qualitative analysis of propagation of isothermal and adiabatic acceleration waves in the range of finite deformation.

  Archives of Mechanics, 37, (4-5), 439--447, 1985.

 

a-4. Nguyen H.V.

 Constitutive equations for finite deformations of elastic--plastic metallic solids with induced anisotropy.

Archives of Mechanics, 44, (5-6), 585--594, 1992.

 

a-5. Nguyen  H.V.

 Isothermal and adiabatic flow laws of metallic elastic--plastic solids at finite strains and propagation of  acceleration waves.

  Archives of Mechanics,  44, (5-6), 595--602, 1992.

 

a-6. Nguyen H.V.

 Combined plastic simple waves in a thin-walled tube.

  Archives of Mechanics,  47, (2), 337--351, 1995.

 

a-7. Nowacki W.K., Nguyen H.V.

 Dynamic simple shear test. Experiment and numerical investigation.

 Technical Report. DYMAT-9-TC,Munich, 1995.

 

a-8. Nguyen H.V., Nowacki W.K.

 Simple shear of metal sheets at high rates of strain.

  Archives of Mechanics, 49, (2), 369--384,  1997.

 

a-9. Guelin P., Nowacki W.K., Nguyen H.V.

 Localisation of thermo-elastoplastic deformations in the case of simple shear.

  J. Phys.IV France, 7, 717--722.

  Colloque C3, Supplement au Journal de Physique III d'Aout 1997.

 

a-10. Nguyen H.V., Nowacki W.K.

 Localization of thermoplastic deformations in the case of  simple shear.

Journal of Thermal Stresses, 21, (3-4), 341--357, 1998.

 

a-11. Nguyen H.V., Raniecki B.

 Observable plastic spin and comparision with other approaches.

 Archives of Mechanics,  207--221, 1999.

 

a-12. Klepaczko J.R., Nguyen H.V., Nowacki W.K.

 Quasi-static and dynamic shearing of sheet metals.

 Europian J. Mech. A/Solids, 18, 271--289, 1999.

 

a-13. Praca doktorska

        “Izotermiczne i adiabatyczne fale przyśpieszenia w ośrodku

spreżysto-plastycznym w zakresie dużych deformacji.

 IFTR Report  Nr 34/1984, Warszawa.

 

a-14. Praca habilitacyjna:

Sprzężenia termomechaniczne w procesach dużych

odkształceń spreżysto-plastycznych metali.

  IFTR Report  Nr 10/1999, Warszawa.

 

a-15. J. Kopiński, H.V. Nguyen  and B. Raniecki

On the choice of strain measures and reference configuration in mechanics of continuous materiale.

Maintenance and Reliability, 1, 28-40, 2005.

 

a-16. H.V. Nguyen , B. Raniecki and A. Ziolkowski

On the incremental plastic work and related aspects of invariance. Part I.  (PDF)

Acta Mechanica, 2007, Vol.189, Number 1-4, pp.1-22.

 

a-17. B. Raniecki, H.V. Nguyen and A. Ziolkowski

On the incremental plastic work and related aspects of invariance. Part II.  (PDF)

Acta Mechanica, Volume 200, Numbers 1-2, pp.79-109, September 2008.

 

 

Skrypty dla studentów:

 

s-1.  Chu Tạo Đoan, Do Tien Vu, Nguyen Đang Hung, Nguyen Huu Viem,

   „Mechanika Ogółna” (po wietnamsku),  Skrypt dla studentów Technicznego Uniwersytetu Transportu I Komunikacji w Hanoi, 1977.

 

s-2.  Nguyen Huu Viem, Nguyen Van Nghiem, Nguyen Quynh Giao,

"Zadania z Mechaniki Ogólnej” (po wietnamsku),  Skrypt dla studentów Technicznego Uniwersytetu Transportu I Komunikacji w Hanoi, 1985.

 

s-3. Nguyen Huu Viem, Bach Long Giang,

Rachunek tensorowy i wirowy” (po wietnamsku). Skrypt dla studentów Technicznego Uniwersytetu Transportu I Komunikacji w Hanoi, 1989.

 

s-4.  Nguyen Huu Viem, Bach Long Giang, Tran Van Khue, Vu Đinh Lai,

„Mechanika Ośrodków Ciągłych” (po wietnamsku).  Skrypt dla studentów Technicznego Uniwersytetu Transportu I Komunikacji w Hanoi,, 1990.

 

 

Granty KBN: kierownictwo (1), wykonawca (5).

 

1.     Działalność dydaktyczna – tematyka wykładów, seminariów.

 

Tematyka wykładów:

     „Analiza matematyczna”

„Mechanika Ogólna”

„Rachunek tensorowy”

„Mechanika Ośrodków Ciągłych”

„Wytrzymałości Materiałów”

„Teoria sprężystości i plastyczności”

„Metody matematyczne w stereomechanice”

 

Wygłosiłem seminaria w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, na Uniwersytecie w Grenoble (Francja), Uniwersytecie w Metzu (Francja), na Politechnike Krakowskiej na temat:

 

 -Zagadnienia dynamiczne w teorii plastyczności.

 -Równania konstytutywne dla ciał spreżysto-plastycznych w zakresie dużych deformacji

 

2.     Działalność organizacyjna w dotychczasowych miejscach pracy: byłem Kierownikiem Katedry Mechaniki Ogólnej Technicznego Uniwersytetu Transportu i Komunikacji w Hanoi w latach 1985-1989.

3.     Instytucje organizacje i towarzystwa naukowe – członkostwo, współpraca

„Stowarzystwo Mechaników wietnamskich”.

4.     Udział w ważniejszych konferencjach i seminariach zagranicznych i krajowych

 

c-1. Nguyen H.V., Raniecki B.

 Isotropic elastic-plastic solids at finite strain and arbitrary  pressure.

XXIVth Polish Conference of Solids Mechanics, Jachranka, 1983.

 

c-2. B. Raniecki and H.V.Nguyen.

Constitutive equations for isotropic elastic-plastic solids at finite strain and arbitrary  pressure.

Symposium Polish-French, Radziejowice, 1984.

 

c-3. Nguyen H.V.

  Constitutive equations in finite deformation

 Euromech 199, TU Hambourg, 1984.

 

c-4.  Nguyen H.V.

An example of strain-induced anisotropy and texture at finite strain.

VII Symposium Polish-French  ''Recent trends in mechanics of

elasto-plastic materials'', Radziejowice 2-7 July, 1990.

 

c-5. Nguyen H.V.

 Constitutive laws for metals at finite strains and propagation of weak waves ,

XXIX Polish Conference of Solids Mechanics, Rytro 1-5 September, 1992.

 

c-6. Nguyen H.V.

 Combined waves in a thin-walled tube

XXX Polish Solid Mechanics Conference, Zakopane 5-9 September, 1994.

 

c-7. Nowacki W.K., Nguyen H.V.

 Dynamic simple shear test. Experiment and numerical investigation.

 Technical Report. DYMAT-9-TC,Munich, 1995.

 

c-8. Nguyen H. V.

Rownania konstytutywne dla metalicznych cial sprezysto-plastycznych w zakresie duzych deformacji.  Sympozjum ''Zintegrowane studium podstaw fizycznych i mechanicznych

deformacji plastycznej metali'', Mogilany, 1995.

 

c-9. Nguyen H.V.

 Constitutive equations for finite deformations of elastic-plastic metallic solids with induced anisotropy. Theory and application.

Proceedings of ''Engineering Today'', August 5 - 8, Hanoi 1995.

 

c-10. Nowacki W.K., Nguyen H.V.

Dynamic simple shear test. Experiment and numerical investigation,

XXXI Polish Solid Mechanics Conference, Mierki, Poland,  9-14, September, 1996.

 

c-11. J.R. Klepaczko, H.V. Nguyen and W.K. Nowacki,

'Simple Shear of Sheets Metal at Low and High Strain Rates'',  VI Konferencja Wietnamska Mechaniki Ciała Stałego, Hanoi, Vietnam, 3-5 XII 1997.

 

c-12. Nguyen H.V., Raniecki B.

Thermodynamics of isotropic metals with microcracks and microvoids.

 XXXII Polish Conference SOLMEC 98, 1998.

 

 

c-13.  Raniecki B., Nguyen H.V

Invariant incremental plastic work and  aspect of  invariance.

 XXXIV Polish Conference SOLMEC 02, 2002.

 

c-14.  Raniecki B., Nguyen H.V

On the invariant incremental plastic work and related aspect of  invariance.

Proceedings of the VII National Congress on Mechanics

Ha Noi, 12-2002

 

c-15.  Raniecki B., Nguyen H.V

On the invariant incremental plastic work and related aspect of  invariance.

Proceedings of the VII National Congress on Mechanics

Ha Noi, 12-2002

 

c-16. B. Raniecki and H.V. Nguyen

Theoretical Framework for  Pressure-Sensitive Isotropic Elastic-Plastic Damaging   Bodies under Finite Strains, Proc. of Symposium on Elastoplasticity, Kyushu University, Japan, Feb. 2005, eds. T. Tanaka and T. Okayasu, pp. 115-134, 2005.

 

c-17.  Raniecki , Nguyen Huu Viem and  J. Kopiński ,

Constitutive equations for pressure-sensitive i isotropic elastic-plastic damaging bodies under finite strains

Proceedings of the 5th Asian Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, Hanoi, 2005.

 

 

Wyróżnienia

 

1984, praca doktorska z wyróżnieniem w IPPT PAN.

 

Powrót do mojej strony internetowej