Informacje dla studentów


Grupa studencka Informacje:

Metody Komputerowe
Studia stacjonarne
MKS1, MRS1, MTS1, MBE1, MBS1

Metody Komputerowe, rozwiązania zadań egzaminacyjnych
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 4.07.2019 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 23.06.2020 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 9:00 29.06.2020 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 11:30 29.06.2020 (zip)
Rozwiąanie zadań egzaminacyjnych z 23.06.2020
Rozwiązania zadań egzaminacyjnych 9:00 29.06.2020 (zip)
Rozwiązania zadań egzaminacyjnych 11:30 29.06.2020 (zip)
Rozwiązania zadań egzaminacyjnych z 8.09.2020 (zip)

Metody Komputerowe
Studia niestacjonarne
MKN2, MTN2, MDN2, MRN2

Metody Komputerowe , rozwiązania zadań egzaminacyjnych
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 22.02.2020 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 8.02.2020 (zip)
Obliczanie odkształceń elementu CST (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 6.04.2019 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 23.02.2019 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 2.02.2019 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 10.03.2018 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 24.02.2018 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 27.01.2018 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 11.03.2017 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 18.02.2017 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 4.02.2017 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 16.01.2016 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 30.01.2016 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 13.02.2016 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 28.02.2016 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 28.02.2015 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 14.02.2015 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 31.01.2015 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 24.01.2015 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 15.02.2014 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 8.02.2014 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 25.01.2014 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 16.12.2012 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 20.01.2013 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 26.01.2013 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 27.01.2013 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 9.02.2013 (zip)
Rozwiązania zadań z Metod Komputerowych 2.03.2013 (zip)

Rozwiązania zadań z Metody Elementów Skończonych z czerwca 2012

Metody Obliczeniowe
IBS6

Rozwiązania zadań zaliczeniowych
Rozwiązanie zadań z dnia 10.07.2019 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 29.06.2019 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 26.06.2019 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 17.09.2018 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 5.07.2018 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 21.06.2018 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 2.07.2017 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 20.06.2017 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 3.09.2016 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 23.06.2016 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 17.06.2016 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 11.06.2016 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 5.06.2016 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 23.06.2015 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 7.07.2015 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 17.06.2014 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 25.06.2014 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 2.07.2014 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 6.09.2014 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 17.06.2013 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 26.06.2013 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 6.09.2013 (zip)

Metody Obliczeniowe
IBN6

Rozwiązania zadań zaliczeniowych
Rozwiązanie zadań z dnia 29.06.2019 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 16.06.2019 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 21.07.2018 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 30.06.2018 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 23.06.2018 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 9.06.2018 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 2.07.2017 (zip)
Rozwiązanie zadań (Grupy AiB) z dnia 11.06.2017 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 11.06.2016 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 5.06.2016 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 21.06.2015 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 4.07.2015 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 5.09.2015 (zip)
Rozwiązania zadań z dnia 15.06.2014 (zip)
Rozwiązania zadań z dnia 29.06.2014 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 5.07.2014 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 6.09.2014 (zip)
Rozwiązania zadań z dnia 16.06.2013 (zip)
Rozwiązania zadań z dnia 23.06.2013 (zip)
Rozwiązania zadań z dnia 7.09.2013 (zip)

Zaawansowane Metody Projektowania
IBS7

Rozwiązania zadań zaliczeniowych
Rozwiązania zadań z 10 grudnia 2019
Rozwiązania zadań z 3grudnia 2019
Rozwiązania zadań z 26 listopada 2019
Rozwiązanie zadań z dnia 19.12.2018 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 5.12.2018 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 27.11.2018 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 8.1.2018 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 20.12.2017 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 13.12.2017 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 28.11.2017 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 15.12.2016 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 8.12.2016 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 29.11.2016 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 15.12.2015 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 7.12.2015 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 30.11.2015 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 1.12.2014 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 8.12.2014 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 18.11.2013 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 27.11.2013 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 2.12.2013 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 10.12.2013 (zip)

MKS3, MKS4
Dźwigary powierzchniowe

Rozwiązania zadań zaliczeniowych
Rozwiązanie zadań z dnia 6.06.2013 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 13.06.2013 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 17.06.2013 (zip)
Rozwiązanie zadań z laboratorium 23.01.2014 (zip)
Rozwiązanie zadań z wykładów 23.01.2014 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 16.06.2013 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 23.06.2013 (zip)
Rozwiązanie zadań z dnia 7.09.2013 (zip)
::::::::::